Simboli za susenje i pranje odjece

Simboli za sušenje i peglanje odjeće

Oprali ste odjeću i sljedeći korak je ubaciti je u sušilicu, ali znate li koji odjevni predmet biste trebali sušiti na kojoj temperaturi? Ukoliko ne posjedujete mašinsku sušilicu za veš, onda imate jednu brigu manje, ukoliko je posjedujete, onda je bitno da poznajete oznake koje proizvođači navode na etiketama i pridržavate ih se.

Savjet: u slučaju da je sušite na štriku ili stalku za sušenje, odjeću nakon pranja protresite da se niti materijala isprave dok je još vlažna, na taj način ćete uštedjeti vrijeme potrebno za peglanje dobrog dijela garderobe.

Generalno pravilo za simbole za mašinsko sušenje i peglanje je da što ima više tačaka u simbolu (simbol pegle ili kocke sa krugom unutra), to znači da odjeća podnosi višu temperaturu sušenja ili peglanja. Podsjećamo, suprotno prethodnom pravilu, viši broj linija ispod simbola za pranje odjeće porazumijeva da je potreban delikatniji program za pranje i radi se o osjetljivijoj garderobi.

Oznake za sušenje odjeće u sušilici

Upute za mašinsko sušenje predstavljene su simbolom kocke sa krugom unutra. Unutar kruga ne mora biti nikakva dodatna oznaka, može biti ispunjen crnom bojom, a može imati jednu, dvije ili tri tačkice. Idemo redom objasniti šta nam koji simbol tačno govori.

Simbol: Kocka sa praznim krugom

 Simboli za susenje odjece: Kocka sa praznim krugom

Odjevni predmet sa ovom oznakom smijete sušiti u sušilici i koristiti normalni program.

Simbol: Kocka sa praznim krugom i tačkama u krugu

 Simboli za susenje odjece: Kocka sa praznim krugom i jednom tackomSimboli za susenje odjece: Kocka sa praznim krugom i dvije tackeSimboli za susenje odjece: Kocka sa praznim krugom i tri tacke

Ukoliko je proizvođač na etiketu stavio znak kocke sa krugom i jednom, dvije ili tri tačke, to znači da morate paziti koju temperaturu birate prilikom mašinskog sušenja. Jedna tačna znači nisku temperaturu, dvije tačke srednju temperaturu i tri tačke visoku temperaturu.

Simbol: Kocka sa ispunjenim krugom

 Simboli za susenje odjece: Kocka sa ispunjenim krugom

Odjeća sa ovom oznakom može se sušiti u sušilici, ali bez zagrijavanja. Na ovaj način, veš će se zbog okretanja i strujanja zraka u mašini osušiti brže nego na štriku iako ne koristite toplotu.

Simbol: Prekrižena kocka sa krugom

Simboli za susenje odjece: Prekrižena kocka sa krugom 

Garderobu koja ima ovaj simbol na etiketi ne smijete sušiti i sušilici za veš. Obično se uz ovaj simbol nalazi i simbol koji predstavlja preporuku za način sušenja tog odjevnog predmeta (na štriku, u sjeni, položeno ravno i sl.).

 

Oznake za peglanje odjeće

Upute za peglanje su vjerovatno i najjednostavnije za prepoznati, te je bitno da pogledate da li je na etiketi naveden simbol pegle, prazan ili sa tačkama, te da li ima crtice ispod pegle i da li je simbol prekrižen. Krenimo redom…

Simbol: Prazna pegla

Simboli za peglanje odjece: Pegla

Ukoliko na vašoj odjeći stoji ovaj znak, možete je peglati. Noviji modeli parnih stanica imaju čak i tehnologiju koja osigurava da neće biti progorijevanja tkanina koje se mogu peglati, pa ne morate mnogo razmišljati na koju temperaturu ste zagrijali peglu.

Simbol: Pegla sa tačkama

Simboli za peglanje odjece: Pegla sa jednom tackomSimboli za peglanje odjece: Pegla sa dvije tackeSimboli za peglanje odjece: Pegla sa tri tacke

U zavisnosti od materijala od kojih su napravljeni, odjevni predmeti na etiketi će imati upute za peglanje sa simbolom pegle i jedne, dvije ili tri tačkice unutar simbola. Jedna tačkica u ovom slučaju označava da predmet možete peglati na niskoj temperaturi, dvije tačke na srednjoj temperaturi, dok tri tačke označavaju materijale koji mogu podnijeti visoke temperature peglanja.

Simbol: Pegla sa crticama ispod simbola

Simboli za peglanje odjece: Pegla sa crticama ispodSimboli za peglanje odjece: Prekrizena pegla sa crticama ispod

Ovaj simbol označava da garderobu možete peglati uz korištenje pare, što svakako olakšava i ubrzava peglanje. Ukoliko je ovaj simbol prekrižen, onda ne smijete koristiti paru prilikom peglanja tog predmeta.

Simbol Prekrižena pegla

Simboli za peglanje odjece: Prekrizena pegla

Vidite li prekrižen simbol pegle na ušivnoj etiketi, ne pokušavajte peglati taj komad garderobe jer ćete ga unišititi. Ne zaboravite, ukoliko prekriženi simbol ima crtice ispod pegle, onda taj odjevni predmet možete peglati, ali bez korištenja pare.

Ukoliko želite da vaša odjeća dugo ostane onakva kakvu ste je kupili, jako je bitno da se pridržavate uputa za održavanje koje je proizvođač naveo na etiketi. Proces pranja je najbitniji, a ukoliko želite saznati više o uputama za ovaj prvi korak održavanja, pročitajte naš vodič kroz simbole za pranje odjeće.

Nazad na blog